Česká znalecká komora, z.s.

Domů Členové Články Kontakty
Přihlášen : 

Česká znalecká komora, z.s. byla založena na ustavující schůzi konané dne 21. 6. 2016 v Praze. Organizace je zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 66 145

Poslání a činnost komory

Komora může k zajištění svého poslání a hlavního předmětu činnosti poskytovat služby a provádět jinou výdělečnou činnost.

Sekce komory

Česká znalecká komora, z.s., Roháčova 170/8, Žižkov, Praha 130 03

© Analytic,2017   Stránky spuštěny 15.září 2017